Also in English!

wcale

Lista 14. synonimów słowa wcale

Zasugeruj swój synonim dla "wcale"

Definicje dla wcale [4]
  1. partykuła podkreślająca, że wyrażony w zdaniu sąd zaprzeczony mówiący uważa za prawdziwy, wbrew przypuszczeniom, że mogłoby być inaczej, np. Nie twierdzę wcale, że on coś takiego powiedział.
  2. partykuła, wraz ze słowem nie, zaprzeczająca temu, co ktoś powiedział, np. Te spodnie są za szerokie. – Wcale nie, teraz się takie nosi.
  3. przysłówek komunikujący, że dany stan rzeczy nie przysługuje obiektowi w najmniejszym stopniu, np. Wcale się nie opaliłaś.
  4. przysłówek komunikujący, że dana cecha przysługuje obiektowi w stopniu wystarczającym, np. Mają wcale niezłe mieszkanie.

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "wcale"