Also in English!

populacja

Lista 9. synonimów słowa populacja

Zasugeruj swój synonim dla "populacja"

Definicje dla populacja [2]
  1. ogół ludzi żyjących na tym samym obszarze i w tym samym czasie
  2. grupa krzyżujących się ze sobą osobników jednego gatunku żyjących na określonym obszarze i izolowanych rozrodczo od innych grup tego gatunku

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "populacja"