Also in English!

bezwładny

Lista 8. synonimów słowa bezwładny

Zasugeruj swój synonim dla "bezwładny"

Definicje dla bezwładny [4]
  1. niemający siły
  2. niemający woli lub sił do działania
  3. niemający władzy nad częściami własnego ciała; też: niemogący się poruszać
  4. podlegający bezwładności, wynikający z niej lub z nią związany

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "bezwładny"