Also in English!

degeneracja

Lista 15. synonimów słowa degeneracja

Zasugeruj swój synonim dla "degeneracja"

Definicje dla degeneracja [4]
  1. zatracenie norm moralnych i poczucia godności, przejawiające się w nieakceptowanych społecznie zachowaniach i postawach
  2. patologiczne zmiany w tkankach lub narządach prowadzące do upośledzenia ich funkcji lub do zaniku
  3. patologiczne zmiany organiczne u przedstawicieli danego gatunku, zagrażające jego istnieniu
  4. poważne zniekształcenie struktury lub organizacji czegoś

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "degeneracja"