Also in English!

apanaże

Lista 2. synonimów słowa apanaże

Zasugeruj swój synonim dla "apanaże"

Definicje dla apanaże [3]
  1. korzyści finansowe związane z zajmowaniem wysokiego stanowiska lub wykonywaniem prestiżowego zawodu
  2. pieniądze lub dobra ziemskie przeznaczone na utrzymanie członków rodu panującego
  3. część posiadłości królewskiej wydzielana dawniej przez panujących młodszym członkom dynastii

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "apanaże"