Also in English!

Biegun

Lista 7. synonimów słowa Biegun

Zasugeruj swój synonim dla "Biegun"

Definicje dla Biegun [5]
  1. wygięta półokrągło płoza przy kołysce lub bujającym się fotelu
  2. szybki koń wierzchowy
  3. jeden z dwu punktów, w których oś Ziemi przecina powierzchnię Ziemi i w których zbiegają się wszystkie południki geograficzne
  4. jeden z dwu punktów (obszarów) na powierzchni magnesu, stanowiący pozorne źródło tego pola
  5. jeden z dwu zacisków źródła prądu elektrycznego, w których występuje najmniejszy lub największy potencjał, umożliwiający podłączenie tego źródła prądu do obwodu elektrycznego

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "Biegun"