Also in English!

do

Lista 1. synonimów słowa do

Zasugeruj swój synonim dla "do"

Definicje dla do [10]
  1. przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. filiżanka do kawy
  2. przyimek komunikujący cel czynności, np. Oddał buty do naprawy.
  3. przyimek komunikujący kierunek ruchu, np. Skoczył do wody.
  4. przyimek określający czas zakończenia zdarzenia, np. Spał do południa.
  5. przyimek wyznaczający górną lub dolną granicę czegoś, np. Inflacja spadła do dziesięciu procent.
  6. przyimek komunikujący o rezultacie procesu lub charakteryzujący stopień nasilenia tego procesu, np. Blacha rozpaliła się do czerwoności.
  7. przyimek wprowadzający składnik zdania rządzony przez czasownik, przymiotnik, rzeczownik lub określający je, np. Przywiązał się do dziadka. Był podobny do siostry.
  8. przyimek wprowadzający samodzielne wypowiedzenia nieoznajmujące, m.in. przekleństwa, formuły grzecznościowe, odezwy, np. Do diabła! Do zobaczenia! Do broni!
  9. przyimek między liczebnikami oznaczający potęgowanie, np. Dwa do piątej.
  10. sylabowa nazwa dźwięku c

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "do"