Also in English!

dym

Lista 2. synonimów słowa dym

Zasugeruj swój synonim dla "dym"

Definicje dla dym [2]
  1. lotne produkty spalania unoszące się w powietrzu
  2. wiejska chałupa lub zagroda, stanowiące podstawę do obliczania świadczeń podatkowych

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "dym"