Also in English!

emanacja

Lista 2. synonimów słowa emanacja

Zasugeruj swój synonim dla "emanacja"

Definicje dla emanacja [3]
  1. promieniowanie lub wydzielanie się czegoś; też: to, co promieniuje lub się wydziela
  2. uzewnętrznianie się czegoś
  3. naturalny izotop promieniotwórczy radonu

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "emanacja"