Also in English!

książka

Lista 3. synonimów słowa książka

Zasugeruj swój synonim dla "książka"

Definicje dla książka [4]
  1. złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach
  2. pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów
  3. dzieło
  4. arcydzieło

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "książka"