Also in English!

nonszalancja

Lista 2. synonimów słowa nonszalancja

Zasugeruj swój synonim dla "nonszalancja"

Definicje dla nonszalancja [1]
  1. bezceremonialny, niedbały sposób zachowania się połączony z lekceważącym stosunkiem do otoczenia i przyjętych norm

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "nonszalancja"