Also in English!

nostalgia

Lista 3. synonimów słowa nostalgia

Zasugeruj swój synonim dla "nostalgia"

Definicje dla nostalgia [2]
  1. tęsknota, zwłaszcza za krajem ojczystym
  2. smutek

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "nostalgia"