Also in English!

obiektywizm

Lista 2. synonimów słowa obiektywizm

Zasugeruj swój synonim dla "obiektywizm"

Definicje dla obiektywizm [2]
  1. przedstawianie i ocenianie czegoś w sposób zgodny ze stanem faktycznym, niezależnie od własnych opinii, uczuć i interesów
  2. w ontologii: pogląd, zgodnie z którym przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego; w aksjologii: stanowisko, które przypisuje wartościom istnienie niezależne od świadomości

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "obiektywizm"