Also in English!

polisylogizm

Może dodaj własny synonim dla polisylogizm? bo aktualnie nic nie mamy :(

Zasugeruj swój synonim dla "polisylogizm"

Definicje dla polisylogizm [1]
  1. sylogizm wieloczłonowy, charakteryzujący się tym, że wniosek każdego występującego w nim sylogizmu jest zarazem przesłanką sylogizmu następującego po nim

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "polisylogizm"