Also in English!

porządny

Lista 27. synonimów słowa porządny

Zasugeruj swój synonim dla "porządny"

Definicje dla porządny [4]
  1. oceniany pozytywnie ze względu na przydatność, solidność, dobry stan itp.
  2. postępujący zgodnie z ustalonymi normami i sprawiedliwy
  3. lubiący porządek i dbający o jego utrzymanie
  4. duży lub intensywny

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "porządny"