Also in English!

refleksja

Lista 8. synonimów słowa refleksja

Zasugeruj swój synonim dla "refleksja"

Definicje dla refleksja [4]
  1. głębsze zastanowienie się nad czymś, wywołane silnym przeżyciem
  2. myśl lub wypowiedź, będąca wynikiem takiego zastanowienia się
  3. zwrócenie się podmiotu myślącego ku własnej aktywności
  4. czynnik aktu świadomości stanowiący o tym, że spełniając go, uprzytamniamy sobie jego zachodzenie

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "refleksja"