Also in English!

rozrusznik serca

Lista 2. synonimów słowa rozrusznik serca

Zasugeruj swój synonim dla "rozrusznik serca"

Definicje dla rozrusznik serca [1]
  1. aparat wytwarzający bodźce elektryczne sztucznie pobudzające mięsień sercowy

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "rozrusznik serca"