Also in English!

rozszerzyć się

Może dodaj własny synonim dla rozszerzyć się? bo aktualnie nic nie mamy :(

Zasugeruj swój synonim dla "rozszerzyć się"

Definicje dla rozszerzyć się [4]
  1. zwiększyć swoją szerokość, powierzchnię
  2. rozprzestrzenić się
  3. zostać uzupełnionym o nowe elementy
  4. o substancjach: zwiększyć swoją objętość pod wpływem działania czynników zewnętrznych

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "rozszerzyć się"