Also in English!

rozszerzyć

Lista 3. synonimów słowa rozszerzyć

Zasugeruj swój synonim dla "rozszerzyć"

Definicje dla rozszerzyć [3]
  1. powiększyć szerokość, powierzchnię czegoś
  2. powiększyć zasięg, zakres, rozmiary przez dodanie nowych elementów
  3. rozsunąć coś szerzej

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "rozszerzyć"