Also in English!

sugestia

Lista 10. synonimów słowa sugestia

Zasugeruj swój synonim dla "sugestia"

Definicje dla sugestia [3]
  1. czyjś wpływ na myśli, przekonania, zachowania drugiej osoby lub całej grupy
  2. czyjeś rady, pomysły lub propozycje
  3. informacja, która nie wynika wprost z czyjejś wypowiedzi lub jakiegoś tekstu, ale jest w nich zawarta np. w formie aluzji

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "sugestia"