Also in English!

trochę

Lista 18. synonimów słowa trochę

Zasugeruj swój synonim dla "trochę"

Definicje dla trochę [3]
  1. przysłówek komunikujący, że stopień cechy lub zakres stanu rzeczy bądź zjawiska, o których mowa w zdaniu, nie jest duży, np. Trochę go martwiła ta pogoda., lub komunikujący, że to, o czym mowa, trwało przez krótki czas, np. Musisz trochę poczekać.
  2. partykuła komunikująca o niewielkim stopniu nasilenia cechy, np. To trochę naiwność.
  3. zaimek komunikujący o niedużej ilości rzeczy lub osób, np. Odłożył trochę pieniędzy na remont., bądź o niewielkim stopniu natężenia cechy lub stanu, np. To wymaga trochę ostrożności.

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "trochę"