Also in English!

tyran

Lista 4. synonimów słowa tyran

Zasugeruj swój synonim dla "tyran"

Definicje dla tyran [4]
  1. człowiek okrutny, bezwzględny, narzucający innym swoją wolę
  2. władca okrutny, stosujący gwałt i przemoc
  3. w starożytnej Grecji: jedynowładca, który dochodził do władzy przez zamach stanu
  4. ptak leśny charakteryzujący się niezwykle krzykliwym głosem, żyjący w obu Amerykach

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "tyran"