Also in English!

za sprawą

Lista 9. synonimów słowa za sprawą

Zasugeruj swój synonim dla "za sprawą"

Definicje dla za sprawą [2]
  1. na podstwie
  2. na podstawie

Zasugeruj swoją definicję dla synonimu "za sprawą"